;
Start | Nyheter | Lagen | Kalender & Resultat | Klubbinfo | Arenan | Historik | 600-klubben | Servicegrupp | Länkar | Webbutiken | Support | Press

Nästa match
VS
Smederna Indianerna
Eskilstuna
Klockan: 19:00
Datum: 2016-06-28

Entrepriser 2016 (elitserien)
Vuxen (18+ år): 170:-
Ungdom (16-18 år): 80:-
Barn (0-15 år): fri entré.
Parkering: gratis.
Läktarplats: 40:-

Nästa månadsmöte
Datum: 15 augusti
Tid: 19,00
Plats: Klubbstugan


Nästa match - Elit B
ICA Maxi Arena
Klockan:
Datum:

Historik
1936 - 1944
Från starten 1936 - KMSK, Kumla Motorsport Klubb.

1936 bildades en förening i KUMLA som skulle bli en av landets framgångsrikaste inom sitt område, motorcykelsporten. Vid ett möte på Nya matsalarna, som låg i hörnet Hagendalsvägen - Köpmangatan, bildade några framsynta personer Kumla Motorsportklubb den 14 december 1936. Bakgrunden var att det i Kumla fanns ett flertal grabbar som tävlade på motorcykel, även bil förekom. Men det fanns ingen motorklubb i Kumla, utan de var hänvisade till föreningar på andra orter.

Redan på 20-talet Deltog Kumlabor i olika former av motortävlingar. De flesta tävlade för SMCK:s Örebroavdelning som på den tiden hade en sektion i Kumla. Det lär vara så att man redan vid slutet av 20-talet körde en jordbanetävling i Kumla Idrottspark med SMCK:s Kumlasektion som arrangör.

Ett flertal landsvägstävlingar för bil och mc hade också Kumla torg som start och målplats. På 30-talet tävlade många Kumlabor i en motorklubb i Hallsberg som hette MK start.

Några namn att minnas bland dessa motorsportens pionjärer i Kumla är:

ELIS NORELL:
Deltog i landsvägs- och jordbanetävlingar med stor framgång. Blev bl.a. trea i en internationell tävling 1929 och fick i pris en FN-racermc.

SVEN SUNDBERG:
Deltog i landsvägstävlingar på mc och var sekreterare i SMCK:s Kumlasektion åren 1929 – 1933.

DAVID NYVELIUS:
Tävlade i bilklassen i landsvägs- och backtävlingar, erövrade bl. a. SMK:s vandringspris, Vättern runt, efter tre förstaplaceringar i bilen Cleveland.

CARL SUNDBERG:
Deltog i isbana, jordbana, backe och tillförlitlighet på mc åren 1923 – 1932 och erövrade hundratalet pris, varav många var förstaplaceringar. Detta är bara axplock av de många motormän som bildar förhistoria till vad som småningom skulle bli Kumla Motorsportklubb.

Den mest kända av dåtidens förare är ändå inte nämnd,

EVERT FRANSSON.
"FRASSE" gjorde sin tävlingsdebut 1926 och hans namn kom att nämnas med respekt i motorkretsar runt hela landet.

Av de här nämnda så fanns bl.a. Karl Sundberg och Evert Fransson med som initiativtagare till bildandet av KMSK.

Men nu åter till bildandet av en motorklubb i Kumla. Efter ett klubbmöte i Hallsberg hos MK start, kände sig Kumlaborna åsidosatta av Hallsbergarna. Kumlaborna ville att man skulle förlägga en landsvägstävling med start och målplats vid Kumla torg. Men denna begäran bifölls inte på mötet. På hemvägen från Hallsberg kläcktes idén om att bilda en egen klubb.

De som åkte med i bilen hem till Kumla denna kväll har vi, som idag tillhör KMSK, att tacka för mycket. I bilen fanns Birger Sahlberg, Axel Andersson "Gropa-Axel", Olle Eriksson "Sickelsta-Olle", Einar Pettersson (senare Pellfors). Man beslutade att sätta in en annons i NA-NT och kalla till ett första möte för bildande av motorklubb i Kumla. Det var ett möte som kom att hållas på ovan relaterade plats.

Namnförslag
Det namnförslag som togs blev sedermera icke godkänt av Sveriges Motorfederation p g a att initialerna KMK kunde förväxlas med Kungliga Motor Klubben = KMK. Man beslöt då vid ett senare möte att ändra det ursprungliga namnet till Kumla Motorsportklubb, med förkortningen KMSK.

Redan under första verksamhetsåret kom föreningen att få fina framgångar på det nationella planet. Bland de mer uppmärksammade resultaten kan nämnas att Evert Fransson blev tvåa i Svenska Mästerskapen för jordbana i 500-klassen. Prislistan från tävlingen såg ut så här: 1) Torsten Sjöberg Hälsingborg Suecia 1.22.0 2) Evert Fransson Kumla Suecia 1.24.1 3) Einar Lindqvist Motala Husqvarna 1.24.4.

Tråkigt nog finns inte några resultatlistor tillgängliga från de tävlingar KMSK arrangerade åren 1937 1939. Den som härjade flitigast i prislistorna var givetvis Frasse, men även Sme-Sven Lindholm nådde vissa framgångar före krigsutbrottet.

När kriget bröt ut 1939 så blev det ganska snart totalstopp för all motorsport. Det kördes några biltävlingar på 40-talet med gengas, men KMSK fanns inte med i bilden vid dessa tillfällen.© Indianerna Speedway 2014 - Kontakta kansliet: kansli@indianerna.nu